Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Mitice, okres Trenčín Hľadať
 
 

Osobnosti

Michal Učnai - kňaz, prozaik a publicista

V rokoch 1867-1893 ako farár pôsobil v Kostolných Miticiach Michal Učnai, prozaik a publicista. Narodil sa 21. apríla 1819 v Trenčíne a po teologických štúdiách bol roku 1842 vysvätený na kňaza. V literárnej tvorbe ho povzbudzoval národný buditeľ Andrej Radlinský. Písal poviedky, novely a romány, ktoré prevažne na pokračovanie uverejňoval v rokoch 1856-1861 v periodikách Cyril a Method, Katolícke noviny a Vojtech. Spracoval v nich príbehy mladých ľudí, ktorí sa napriek rozličným ťažkostiam dopracovali k manželskému šťastiu. Pritom vyzdvihol život založený na kresťanských mravných hodnotách. Náboženské zásady vhodne vložil do dobrodružného deja, odohrávajúceho sa zväčša v cudzokrajnom prostredí. Vo svojej romantickej tvorbe pridŕžal sa historizmu, upustil však od tragizmu. svojimi rozprávačskými schopnosťami sa vyvinul na samostatného prozaika.

Napísal 19 prác. Jeho dielo vzniklo v rozpätí desiatich rokov (1855-1865). Po roku 1865 sa literárne odmlčal. Michal Učnai sa počas svojho pobytu v Kostolných Miticiach venoval inej činnosti. Roku 1869 prispel na založenie slovenského patronátneho katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Od roku 1869 bol členom a podporovateľom Kníhtlačiarskeho a účastinárskeho spolku v Turčianskom Svätom Martine. Cieľom tejto prvej národnej kníhtlačiarne a vydavateľstva bolo vydávať a rozširovať slovenské knihy. O jeho národnom cítení svedčí aj jeho finančný príspevok z roku 1862 na založenie Matice slovenskej. Bol aj členom Spolku svätého Vojtecha a od roku 1871 sa stal jeho okresným jednateľom, podporovateľom a šíriteľom slovenskej tlače. Jeho sociálny cit sa prejavil podnetom pre založenie základiny pri kostole svätej Anny v Trenčíne na podporu chudobných, ako aj príspevok na ňu sumou 100 zlatých.

Učnai sa od roku 1887 bol dekanom hradnianskeho dekanátu, vicearchidiakonom, dištriktuálnym kanonikom nitrianskej kapituly. V roku 1893 odišiel z Kostolných Mitíc na odpočinok do Trenčianskych Teplíc, kde zanedlho 25. júna 1896 zomrel vo veku 77 rokov.


 

Jozef Puder - piarista, botanik

V Rožňových Miticiach sa narodil 13. septembra 1874 Jozef Puder, syn Jozefa a Františky, rodenej Slamovej. Jeho otec býval v Knoblochovom kaštieli, kde bol zamestnaný ako záhradník.

Gymnázium študoval v Trenčíne a roku 1892 ako osemnásťročný vstúpil do rehoľnej kongregácie piaristov. Po skončení univerzity v Kluži sa stal profesorom prírodných vied, nemčiny a latinčiny. Pôsobil na gymnáziách v Kecskeméte, vo Veszpréme, v Leviciach a Sabinove, vo Svätom jure pri Bratislave. Ako adjunkt prednášal na Katedre geológie Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici. Od roku 1938 účinkoval na gymnáziu piaristov v Trenčíne, kde 7. mája náhle zomrel.

Profesor Jozef Puder sa na všetkých pôsobiskách veľmi usilovne venoval svojej obľúbenej vede - botanike. Viedol bohatú korešpondenciu s viacerými zahraničnými odborníkmi, od ktorých získal veľa odborných diel pre svoju knižnicu. Bol riadnym členom Maďarskej geologickej spoločnosti. Nebol publikačne činný, ale zachovalo sa niekoľko rukopisov s vlastnými pozorovaniami prírody, ako aj poznámky pre vyučovanie prírodopisu. Zanechal herbár, ktorý obsahoval viac než 10 tisíc rastlín a aj po jeho smrti slúžil ako učebná pomôcka. Časť herbára, ktorá sa zachovala po požiari, bola uložená v Trenčianskom múzeu, neskôr v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Profesor Jozef Puder popri správnom prístupe k svojim žiakom vzbudil záujem o svoj predmet - prírodopis aj tým, že ho podľa možnosti učil priamo v samotnej prírode. Veľmi dobre poznal bohaté rastlinstvo, nerasty i vtáctvo. V kruhu svojich kolegov bol uznávaný ako odborník v botanike.

Páter Puder dokázal spojiť povinnosti rehoľníka, kňaza a pedagóga.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Stará verzia stránky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka