Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vývesky na úradnej tabuli

ÚPO Soblahov - zmeny a doplnky č. 2 - Oznam o strategickom dokumente
 SOBLAHOV - Oznam pre verejnosť - zmeny č. 2.pdf (265.3 kB) (265.3 kB)

 
Stavebné povolenie - Beďatš Juraj - rekreačná chata
 Beďatš Juraj - Rekreačná chata - SP.pdf (460.5 kB) (460.5 kB)

 
Záverečný účet 2018 - návrh
 Záverečný účet 2018-NáVRH (1).pdf (514 kB) (514 kB)

 
Ochrana osobných údajov
 Ochrana osobných údajov - na úradnú tabuľu.pdf (260 kB) (260 kB)

 
Lom Skalička - Dobývací priestor TM I - pozvánka na nové verejné prerokovanie
 pozvánka na NOVÉ verejné prerokovanie 25.04.2019.pdf (279.7 kB) (279.7 kB)

 
Rozšírenie vodovodu DN100-ZM-Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia
 Rozšírenie vodovodu DN100-ZM-Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia.pdf (5.9 MB) (5.9 MB)

 
Výsledky Volieb Prezidenta SR II. kolo - 30.03.2019
 Výsledky Volieb Prezidenta SR II. kolo - 30.03.2019.pdf (340.9 kB) (340.9 kB)

 
Výsledky Volieb Prezidenta SR I. kolo - 16.03.2019
 Výsledky Volieb Prezidenta SR I. kolo - 16.03.2019.pdf (612.5 kB) (612.5 kB)

 
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I - LOM SKALIČKY - Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
 Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie - Dobývací priestor Tr.Mitice I.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I - LOM SKALIČKY - doplnená správa
 Informácia pre verejnosť - LOM SKALIČKY.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I - LOM SKALIČKY
 OZNAM pre verejnosť 01.04.2019.pdf (262.8 kB) (262.8 kB)

 
Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK
 oznam e-mailovej adresy na doruč.ozn. - Voľby do EP.pdf (419.6 kB) (419.6 kB)

 
Situácia - zakabelizovanie Trenčianske Mitice - príloha
 situácia - Zakabelizovanie Tr.Mitice.pdf (916.5 kB) (916.5 kB)

 
Rozhodnutie o US - zakabelizovanie Trenčianske Mitice
 Rozhodnutie o US - zakab.-Tr.Mitice.pdf (650.5 kB) (650.5 kB)

 
Kandidáti na prezidenta SR
 Kandidáti na prezidensta SR.htm (39.9 kB) (39.9 kB)

 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
 SCAN_20190225_113015016.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Rozšírenie vodovodu DN 100 - Odvolanie proti rozhodnutiu (Ing. Barták) - upovedomenie účastníkov konania
 Odvolanie proti rozhodnutiu - VV-DN 100 SO 01, SO 02 - Rozš.vodovodu,ATS.pdf (287 kB) (287 kB)

 
Rozšírenie vodovodu DN 100 - Odvolanie proti rozhodnutiu (Ing. Barták) - upovedomenie účastníkov konania - príloha
 Odvolanie - Ján Barták - k VV - DN 100.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Oznámenie o začatí stavbného konania - Juraj Beďatš
 Beďatš oznam STAPO (1).pdf (280.6 kB) (280.6 kB)

 
Rozšírenie vodovodu SO-03-VODOVOD-Rozh.opotvrdení odvolaním napadnuté rozhodnutie
 SCAN_20190208_121328945.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

 
Oznámenie e-mailovej adresy - Voľby prezidenta SR
 oznam e-mailovej adresy na doruč.ozn..pdf (419.6 kB) (419.6 kB)

 
Oprava chyby v písomnom vyhotovoení rozhodnutia - VV - VODOVOD DN 100
 Oprava chyby v písomnom vyhotovoení rozhodnutia - VV - VODOVOD DN 100.pdf (363.7 kB) (363.7 kB)

 
Rozšírenie vodovodu DN 100 - Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu
 Rozšírenie vodovodu DN 100-ZM - Rozhodnutie.pdf (357.7 kB) (357.7 kB)

 
Zámer - odpredaj nehnuteľnosti
 zverejnenie-zameru-lobotkova-janosikova.pdf (278.8 kB) (278.8 kB)

 
Rýchlostná cesta R2 M.Lehota - Ruskovce - ROZSAH HODNOTENIA
 SCAN_20181220_095421457.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zakabelizovanie - Tr. Mitice - situácia
 mc-projekty---zakabelizovanie--tr.mitice---ozn.uz.kon---situacia.pdf (919.4 kB) (919.4 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zakabelizovanie - Tr. Mitice
 mc-projekty---zakabelizovanie--tr.mitice---ozn.uz.kon..pdf (517.2 kB) (517.2 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zakabelizovanie - M. Lehota
 mc-projekty---zakabelizovanie---m.lehota-ozn.uz.kon.pdf (492.2 kB) (492.2 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zakabelizovanie - M. Lehota - situácia
 mc-projekty---zakabelizovanie--m.lehota---situacia.pdf (633.7 kB) (633.7 kB)

 
Rozšírenie vodovodu – Trenčianske Mitice – SO 03 – VODOVOD – vetva E-2-1 - Verejná vyhláška - upovedomenie proti rozhodnutiu
 verejna-vyhlaska---upovedomenie-proti-rozhodnutiu.pdf (295.1 kB) (295.1 kB)

 
Rozšírenie vodovodu – Trenčianske Mitice – SO 03 – VODOVOD – vetva E-2-1 - Odvolanie
 Odvolanie---Gavaldová,-Gavalda,-Kobyda.pdf (4.7 MB) (4.7 MB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 HK-PC-19-1.pdf (102.6 kB) (102.6 kB)

 
Výsledky volieb - Zápisnica miestnej volebnej komisie
 SCAN_20181113_113218697.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Komunálne voľby 2018 - Informácie o spracúvaní osobných údajov
 ochrana-osobnych-udajov---informovanie-mvkvolicov-a-kandidatov.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za ŠR 2017/2018
 sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-za-sr-2017-2018.pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
 SCAN_20180925_124447869.pdf (365.3 kB) (365.3 kB)

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
 SCAN_20180925_124408176.pdf (278.2 kB) (278.2 kB)

 
Oznam zapisovateľky MVK - voľby do samosprávy
 oznam-zapisovatelky-mvk---volby-do-samospravy.pdf (190.7 kB) (190.7 kB)

 
Počet obyvateľov v obci - voľby do samosprávy
 pocet-obyvatelov-v-obci---volby-do-samospravy.pdf (195.3 kB) (195.3 kB)

 
Zverejnenie počtu poslancov - voľby do samosprávy
 zverejnenie-poctu-poslancov---volby-do-samospravy.pdf (195.2 kB) (195.2 kB)

 
Oznámenie adresy - delegovanie členov do MVK - Voľby do samosprávy
 oznam-e-mailovej-adresy-na-delegovanie-clenov-do-mvk.pdf (265.8 kB) (265.8 kB)

 
R2 - Mníchova Lehota - Ruskovce - oznámenie
 R2-mníchova-lehota-ruskovce---oznámenie.pdf (184 kB) (184 kB)

 
Informácia pre voliča
 informacia-pre-volica.pdf (207.2 kB) (207.2 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
 plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-ii.polrok-2018.pdf (194.8 kB) (194.8 kB)

 
NÁVRH - Záverečný účet obce za rok 2017
 zaverecny-ucet-2017---navrh.pdf (1016 kB) (1016 kB)

 
Zámer predaja obecných pozemkov (Čahoj,Kozák)
 zverejnovanie-dokumentu-15-05-2018.pdf (217.9 kB) (217.9 kB)

 
Zverejňovanie zámeru - zámena pozemkov
 zverejnovanie-zameru---zamena-pozemkov.pdf (190.6 kB) (190.6 kB)

 
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie verejného vodovodu DN100-Trenčianske Mitice"
 rozsirenie-vodovodu-zm.pdf (651.7 kB) (651.7 kB)

 
JPÚ - Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadanie územia
 SCAN_20180410_133245811.pdf (893.8 kB) (893.8 kB)

 
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Trenčianske Jastrabie - Rozhodnutie
 SCAN_20180405_124015131.pdf (6.5 MB) (6.5 MB)

 
Valné zhromaždenie - Lesné a pozemkové spoločenstvo Trenčianske Mitice
 valne-zhromazdenie---urbar-km---pozvanka.pdf (879.5 kB) (879.5 kB)

 
Mitické gaštany
 SCAN_20180308_131534209.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Výzva na predkladanie ponúk - zateplenie materskej školy
 vyzva-na-predkladanie-ponuk.pdf (315.3 kB) (315.3 kB)

 
Verejá vyhláška - odvolanie proti rozhodnutiu - Rozšírenie vodovodu SO 03 - vetva E-2-1
 SCAN_20180115_133719479.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
Verejné ponukové konanie - malotraktor - súťažné podmienky
 vpk-sutazne-podmienky-malotraktor-ii.pdf (240.3 kB) (240.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
 plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-i.polrok-2018.pdf (198.9 kB) (198.9 kB)

 
Verejné ponukové konanie - malotraktor
 vpk-sutazne-podmienky-malotraktor.pdf (242.3 kB) (242.3 kB)

 
Výzva na predkladanie ponúk - Obnova objektu kultúrneho domu v obci Trenčianske Mitice
 obnova-objektu-kulturneho-domu-vyzva.zip (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-predsedu-TSK.pdf (725.3 kB) (725.3 kB)

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov volebný obvod č. 9
 Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-VO9.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Trenčianske Mitice 2016-2017
 sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-za-sr-2016-2017.pdf (314.7 kB) (314.7 kB)

 
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
 harmonogram---obce-pre-volby-do-vuc.pdf (342.5 kB) (342.5 kB)

 
Elektronická adresa na delegovanie členov - Voľby do VÚC
 zverejnenie-elektronickej-adresy-na-delegovanie-clenov-ovk.pdf (257.2 kB) (257.2 kB)

 
Oznámenie o začatí prerokovania a žiadost o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC trenčianskeho kraja
 IMG.pdf (949.3 kB) (949.3 kB)

 
Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN Obce Soblahov
 soblahov---oznam-pre-verejnost.pdf (270.8 kB) (270.8 kB)

 
Informácia pre voliča - dátum a čas konania volieb
 informacia-pre-volica.pdf (211.5 kB) (211.5 kB)

 
Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN Obce Svinná
 svinna---oznam-pre-verejnost.pdf (269.2 kB) (269.2 kB)

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
 Stanovisko-hlavného-kontrolóra-k-ZU-2016.pdf (210 kB) (210 kB)

 
Záverečný účet obce Trenčianske Mitice za rok 2016
 zaverecny-ucet-2016.pdf (1016.3 kB) (1016.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
 plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-ii.polrok-2017.pdf (196.9 kB) (196.9 kB)

 
Dobývaci priestor Trenčianske Mitice I - lom Skaličky - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
 IMG.pdf (763.8 kB) (763.8 kB)

 
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I – lom Skaličky – správa o hodnotení činnosti
 Dobývací priestor Trenčianske Mitice I – lom Skaličky – správa o hodnotení činnosti.zip (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Mitická - verejné ponukové konanie - súťažné podmienky 2017
 vpk-sutazne-podmienky-kyselka-2017.pdf (242.2 kB) (242.2 kB)

 
Záverečný účet obce Trenčianske Mitice za rok 2015
 zaverecny-ucet-2015.pdf (1010 kB) (1010 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
 plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-i.-polrok-2017.pdf (194.7 kB) (194.7 kB)

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Trenčianske Mitice 2015-2016
 sprava-o-vych.vzd.cin.ms-2015-2016.pdf (316.3 kB) (316.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
 plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-ii.polrok-2016.pdf (131.1 kB) (131.1 kB)

 
Územný plán obce Trenčianske Mitice – zmeny a doplnky č. 1
 dodatok-c.-1---ozn.-o-zac.-prerokovania-navrhu-up.pdf (181.5 kB) (181.5 kB)

 
Verejné ponukové konanie - súťažné podmienky - kyselka
 vpk-sutazne-podmienky-kyselka-2.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

 
Návrh nájomnej / kúpnej zmluvy (Verejné ponukové konanie - súťažné podmienky - kyselka)
 Zmluva--parkovisko-minerálna-voda-(2)-(2).pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

 
Termín podávania žiadostí k dodatku územného plánu
 Oznam---dodatok.pdf (171 kB) (171 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
 Plán-kontrolnej-činnosti-na-I.-polrok-2016.pdf (132.6 kB) (132.6 kB)

 
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 zverejnenie-elektronickej-adresy-na-doručovanie-oznámenia-o-delegovaní-člena-a-háhradníka-do-OVK.pdf (159.1 kB) (159.1 kB)

 
Informácia pre voliča
 Informácia-pre-voliča---zverejniť (1).pdf (270.2 kB) (270.2 kB)

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Trenčianske Mitice
 Správa-o-vých.vzd.čin.MŠ-2014-2015.pdf (246 kB) (246 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2015
 Plán-kontrolnej-činnosti-II.polrok-2015.pdf (129.2 kB) (129.2 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2014
 Záverečný-účet-2014.pdf (767.8 kB) (767.8 kB)

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Stará verzia stránky

Mapový portál obce

Elektronický portál služieb
webygroup

Úvodná stránka